جمعه 28/06/1393 
 رکتی فایر میگ و مگ   تیگ  جوش زیرپودری
 انواع رکتی فایر   میگ/مگ  (CO2) آرگون (TIG)  جوش زیر پودری
 پلاسما    استاد ولدینگ  
برش پلاسما  اینورترهای جوش الکترود و تیگ استاد ولدینگ و جوشهای مقاومتی  اتوماسیون جوش و برش 
       
ماشینهای فلزکاری وفرم دهی ورق پانچ  CNC  برش CNC و راسته بر ملزومات دستگاه ها  سیم جوش و الکترود 

بالاي صفحه